Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 1,447 (0.025 secs)
You searched for: publisher:"Kjøbenhavn"
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]Forste Affsnit af en Afhandling om Io-Mythen [microform] - Berg, C. (Carl), 1812-1895
Iudbydelsesskrift-Metropolitanskolen, Kjøbenhavn
Keywords: Io (Greek mythology)
Downloads: 301
[texts]Dronningens jomfruer : historisk roman fra dronning Margarethes tid - Ewald, Herman Frederik, 1821-1908
52
Downloads: 111
[texts]Søren Kierkegaard [microform]; en kritisk fremstilling i grundrids - Brandes, Georg, 1842-1927
Microfilm
Keywords: Kierkegaard, Søren, 1813-1855
Downloads: 135
[texts]Öfversigt af Kongl. vetenskaps-akademiens förhandlingar (Volume Arg. 14 (1857))
Title divides into different numerical series with separate bands, but continues chronologically by year under the same title
Downloads: 23
[texts]Tidsskrift for Populære Fremstillinger af Naturvidenskaben (Volume 1)
Title divides into different numerical series with separate bands, but continues chronologically by year under the same title
Downloads: 899
[texts]Tidsskrift for Populære Fremstillinger af Naturvidenskaben (Volume 4)
Title divides into different numerical series with separate bands, but continues chronologically by year under the same title
Downloads: 766
[texts]Tidsskrift for Populære Fremstillinger af Naturvidenskaben (Volume 5)
Title divides into different numerical series with separate bands, but continues chronologically by year under the same title
Downloads: 1,150
[texts]De Statsgaranterede danske livsforsikrings-anstalter: festskrift ved halvhundredaars dagen for anstalterne av 1842 - Hertzsprung, Severin Carl Ludvig, 1857-
52
Keywords: Insurance, life
Downloads: 294
[texts]Tidsskrift for Populære Fremstillinger af Naturvidenskaben (Volume 2)
Title divides into different numerical series with separate bands, but continues chronologically by year under the same title
Downloads: 1,140
[texts]Tidsskrift for Populære Fremstillinger af Naturvidenskaben (Volume 1 (Series 2))
Title divides into different numerical series with separate bands, but continues chronologically by year under the same title
Downloads: 996
[texts]Studier over Tennyson, med et kort omrids af digterens liv - Kalisch, Carl, 1856- [from old catalog]
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Keywords: Tennyson, Alfred Tennyson, Baron, 1809-1892
Downloads: 140
[texts]Danmarks adel aarbog (Volume yr.1900)
Tillaeg: Dødliste for aarene 1884-1908
Downloads: 8,120
[texts]Tidsskrift for Populære Fremstillinger af Naturvidenskaben (Volume 3)
Title divides into different numerical series with separate bands, but continues chronologically by year under the same title
Downloads: 629
[texts]Tidsskrift for Populære Fremstillinger af Naturvidenskaben (Volume 2 (Second Series))
Title divides into different numerical series with separate bands, but continues chronologically by year under the same title
Downloads: 1,000
[texts]En pilgrimsfærd i det Hellige Land - Scharling, Carl Henrik, 1836-1920
Includes bibliographical references
Downloads: 234
[texts]Touristen i Nordsjælland : illustreret veiviser paa udflugter mellem Kjøbenhavn og Helsingør - Algreen-Ussing, Frederik, 1838-1869
Preface signed: Fr. Algreen-Ussing
Keywords: Cities and towns
Downloads: 849
[texts]Conversations-lexicon (Volume 3) - Kofod, Hans Ancher.*
52
Downloads: 78
[texts]Halve standpunkter : et bidrag til belysning af den politiske stilling - Friss, M.P. (Michael Petersen), 1857-
52
Downloads: 92
[texts]Giovanni Episcopo - D'Annunzio, Gabriele, 1863-1938
26
Downloads: 202
[texts]Nordisk conversationslexikon, indeholdende forklaring over vigtige navne, gjenstande og begreber, som forekomme under læsning og i samtale (Volume 6) - Anton Frederik Pullich, Gustav Storm
Book digitized by Google from the library of Harvard University and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 29
[texts]Familien Nordby : roman i tre dele (Volume 1) - Ewald, Herman Frederik, 1821-1908
52
Downloads: 86
[texts]Folkelige foredrag [microform] : efter indbydelse af foredragsforeninger i Kolding, Fredericia og Aagaard - Nielsen, Rasmus, 1809-1884
Microfilm
Keywords: Danske folkekirke; Lutheran Church; History
Downloads: 27
[texts]Historisk-statistisk skildring af Tilstanden i Danmark og Norge i ældre og nyere Tider (Volume 2) - Nyerup, Rasmus
52
Downloads: 112
[texts]Krybskytten : fortrællinger - Etlar, Carit, 1816-1900
52
Downloads: 129
[texts]Kong Liuvigild og hans sønner : tragedie i fire akter - Recke, Ernst Frederik Vilhelm von der, 1848-
52
Downloads: 62
[texts]Conversations-lexicon (Volume 1) - Kofod, Hans Ancher.*
52
Downloads: 320
[texts]Nogle viborgske oldsager og udgravninger - Feddersen, Arthur
Sloan candidate
Keywords: Denmark -- Antiquities
Downloads: 460
[texts]J. R. Paulli's Politiske kandestøber - Paulli, Joachim Richard, 1691-1751
Book digitized by Google from the library of University of California and uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Downloads: 98
[texts]Dannevirke og omegn - Lorenzen, Christian Claus, 1829-1887
52
Keywords: Dannewerk (Germany)
Downloads: 30
[texts]Tabte tøiler : en nutidsskildring - Møller, Isted, 1850-1913
52
Downloads: 75
[texts]Femten forelæsninger - Bøgh, Erik, 1822-1899
Includes 4th rev. ed. of Syv forelæsninger, with separate t.p
Downloads: 88
[texts]Samlede fortællinger (Volume 2) - Topsøe, Vilhelm Kristian Sigurd, 1840-1884
52
Downloads: 124
[texts]Den danske digtekunsts historie - Nyerup, Rasmus, 1759-1829

Keywords: Danish poetry
Downloads: 99
[texts]Armand Carrel - Brandes, Georg Morris Cohen, 1842-1927
52
Keywords: Carrel, Armand
Downloads: 131
[texts]Betragtninger, Erfaringer og deres Resultater, til Anbefaling for Vandlaegevidenskaben, der offentliggjøres efter allerhøieste Villie, og efter et laengere Ophold ved den Priessnitzske Vandlaegeanstalt i Gräfenberg, ved A. S. Fridsch - Schnizlein, Ed.(Eduard),1810-1864
Translation of Beobachtungen, Erfahrungen und ihre Ergebnisse zur Begründung der Wasserheilkunde
Keywords: Gräfenberg, Austria. Wasserheilanstalt
Downloads: 56
[texts]Om anvendelse i medicinen af koncentrerede kemiske lysstraaler - Finsen, Niels R.(Niels Ryberg),1860-1904

Keywords: Phototherapy
Downloads: 84
[texts]Det hele - Bruun, Laurids, 1864-1935
52
Downloads: 110
[texts]Begivenhederne i norden i efteraaret 1788 : en historisk skitse - Blangstrup, Christian, 1857-1926
Includes bibliographical references
Downloads: 83
[texts]Laeregob i den gamle historie, til brug for de laerde skolers øverste klasser - Thrige, Søren Bloch, 1820-1901
52
Downloads: 101
[texts]Den skotske kvinde paa Tjele : livsbillede fra reformationstiden (Volume 2) - Ewald, Herman Frederik, 1821-1908
52
Downloads: 91
[texts]Eventyr og fortaellinger af Tusind og een nat (Volume 2) - Thisted, Valdemar Adolph, 1815-1887
26
Downloads: 200
[texts]Vort medicinske Fakultets Oprindelse og Barndom. Festskrift i Anledning af Universitetets Firehundredaarsfest Juni 1879 - Panum, Peter Ludwig,1820-1885

Keywords: Københavns universitet. Lægevidenskabelige fakultet
Downloads: 87
[texts]Cosmus : et drama - Christiansen, Arne Einar, 1861-1939
52
Downloads: 89
[texts]Vore husdyr : humoristiske smaahistorier - Møller, Carl Emanuel, 1844-1898
52
Downloads: 102
[texts]Livets Conflicter - Forfatteren til "Livsbilleder"
52
Downloads: 124
[texts]Smaa fortællinger : ældre og nye - Drachmann, Holger Henrik Herholdt, 1846-1908
52
Downloads: 85
[texts]Ulfvungerne : et blad af lidenskabernes bog - Lie, Jonas, 1833-1908
52
Downloads: 112
[texts]R. Nyerups rejser til Stockholm i aarene 1810 og 1812 : eller hans paa disse rejser holdte dagbøger, med tilhørende bilag - Nyerup, Rasmus, 1759-1829
"Liste over alle, mig bekjendte, i dette aarhundrede udkomne rejser i Sverige": 2d-3d prelim. leaves
Downloads: 10
[texts]Hvad Ellen vilde : fortællinger - Ewald, H.F. (Hermann Frederick), 1821-1908
52
Downloads: 72
[texts]Eventyr og fortaellinger af Tusind og een nat (Volume 1) - Thisted, Valdemar Adolph, 1815-1887
26
Downloads: 154
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts